Салбар компаниуд

2018

"Стар Мондата Инвестмент" ХХК

Япон, Солонгос улс руу ажиллах хүч болон сургалтын чиглэлээр оюутан зуучлал үйл ажиллагаа эрхэлдэг. 2017 онд үйл ажиллагаагаа эхэлж, олон улсын их дээд сургуулиудтай хамтран ажиллаж, анхны суралцагчдадаа сургалт зуучлалаар зуучилж өгч байсан.

Мөн Япон хэлний сургалт явуулдаг ба япон улс руу ажилтан илгээх тусгай зөвшөөрөл ХНХЯ- сайдын тушаалаар 2023 онд авсан.

  • Ажиллах хүчин зуучлал
  • Оюутан сургалт зуучлал
  • Япон хэлний сургалт

Стар Мондата Инвестмент
Д. Тэгшзориг

Гүйцэтгэх захирал

Стар Мондата Инвестмент
Ч. Чимэгсүрэн

Гүйцэтгэх захирал

Стар Мондата Инвестмент
Kim Danbi

Хувьцаа эзэмшигч (Олон улсын харилцаа хариуцсан захирал)

Салбар компаниуд

up